Op donderdag 4 oktober werden 450 studenten uitgedaagd tot innovatie in de zorg. Na een interessante inspiratiemarkt en de centrale opening gingen de studenten in groepjes aan de slag met hun eigen casus. Hierbij stond één vraag centraal: hoe maken we slim gebruik van technologie?

Het was een bijzondere samenkomst van bedrijven, studenten en zorgorganisaties tijdens de Digichallenge: Digivaardig in de Zorg. Het Parktheater in Eindhoven opende haar deuren voor 450 studenten en een twintigtal partners van Samen Slim Zorgen Thuis. Het evenement werd gedragen door studenten van Summa Facilitair, Summa Marketing, Communicatie en Evenementen en Summa Horeca. Studenten van Summa Zorg, Summa Maatschappij en Gezondheid, Summa Engineering for Society en Hogeschool Fontys bogen zich over casussen om te komen tot innovatieve, originele en succesvolle oplossingen voor actuele uitdagingen in de zorg.

“We willen studenten tijdens deze dag vooral inspireren. Dat technologie een grote rol gaat spelen is duidelijk. De zorgstudenten zien de ontwikkelingen nu al in de praktijk en kunnen daar grote invloed op uitoefenen.” – Ferdinand Peeters, Commercieel Trainer bij Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen

Het ontwikkelen van digivaardigheid

De Digichallenge is een initiatief van het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis en ECP, het platform voor de informatiesamenleving. Zij vinden het belangrijk om studenten kennis te laten maken met technologische ondersteuningen in de zorg (e-health). Lea Bouwmeester, voorzitter van het Platform Zorg en ICT bij het ECP, legt uit: “Er is heel veel doe- en denkkracht te vinden op het mbo. Ik vind het mooi om daar het beste uit te halen via evenementen zoals de Digichallenge.” Door e-health een vaste plek te geven in het onderwijs kunnen studenten digitale competenties ontwikkelen en zijn de nieuwe werknemers van morgen beter voorbereid op de veranderingen in de zorg.

“Het is belangrijk dat studenten niet alleen leren uit boekjes, maar ook om te doen en te ervaren.” – Lea Bouwmeester, voorzitter van het Platform Zorg en ICT bij het ECP

Inspiratiemarkt Digichallenge

Inspiratie en innovatie

De Digichallenge: Digivaardig in de Zorg trapte af met een inspiratiemarkt. Partners, bedrijven en instellingen toonden hier hun expertise. “We hopen vandaag het enthousiasme van de leerlingen te prikkelen. Zij zijn namelijk heel belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in de zorg. Voor ons biedt de samenwerking met scholen weer nieuwe ingangen”, vertelt David Bakx, Chief Playful Learning bij SugarVita. Na de gezamenlijke opening gingen de studenten enthousiast aan de slag in kleine groepjes. Ieder groepje bestond uit een aantal Summa-studenten en één student van Hogeschool Fontys. Samen probeerden ze in twee werkrondes een innovatieve oplossing te vinden voor de casus die ze hadden gekregen. Ze maakten hiervoor gebruik van de methode van Design Thinking, met dank aan de practoren Frank van den Ende en Susan Metz. Alle partners hebben van tevoren realistische praktijkscenario’s opgesteld als input voor de casussen. De bedrijven en instellingen waren tijdens de werkrondes dan ook aanwezig om waar nodig verdiepende kennis te leveren. Zo kwamen studenten tot bijzondere nieuwe inzichten.

“We vinden de samenwerking met het onderwijs mooi en belangrijk om de mogelijkheden van technologie in de zorg te onderzoeken voor de toekomst.” – Wendy Beerten, praktijkopleider bij Kempenhaege 

De verkozen winnaar

De studenten werden uitgedaagd om een realistisch, gebruiksvriendelijk en innovatief voorstel te bedenken. Aan het eind van de werkrondes hadden alle studentengroepen een prototype ontworpen van hun antwoord op de centrale vraag. Alle groepjes kregen, onderverdeeld in zes groepen, de kans hun prototype te lanceren tijdens een pitch. Gelle Klein Ikkink, Programmadirecteur Innovatie en Zorgvernieuwing bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, legt uit waarom dit soort initiatieven zo belangrijk zijn: “We komen erachter dat de veranderingssnelheid in de zorg soms heel langzaam gaat. De medewerkers van de toekomst blijken een hele belangrijke factor te zijn in deze verandering. Daarom zijn initiatieven als de Digichallenge zo belangrijk!” De innovatieve ideeën werden beoordeeld door een jury van experts uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven én een cliënt. De jury verkoos uit elk van de zes groepen een winnaar. De video van hun pitches zijn nu te bewonderen in een Cisco-tool. Deze pitches krijgen een vervolgtraject met een partner om het innovatieve ontwerp verder uit te werken en tot realisatie te brengen. De uiteindelijke winnende studenten mogen hun idee zelfs presenteren bij de minister. Spannend!

Digichallenge

Lees meer over: Nieuws

Vier jaar Samen Slim Zorgen Thuis in beeld

Samen Slim Zorgen Thuis is een project van Summa Zorg dat werd uitgevoerd in de periode van juni 2016 tot juni 2020. Vier jaar en een hele hoop mooie samenwerkingen, nieuwe inzichten en bijzondere projecten verder maken we de balans op. Benieuwd naar een uitgebreid...

Ervaringen met online lesgeven bij het Summa College

De coronacrisis brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo ook in het onderwijs. Want hoe kun je nou goed lesgeven op afstand? Die vraag hebben de docenten van het Summa College zichzelf ook gevraagd. Dit zijn hun ervaringen! Hoewel het onderwijs op afstand...

DemenTalent in de school

DemenTalent wil mensen met dementie in hun kracht zetten door hun talent te benutten. Door hen in te zetten op vrijwilligerstaken die aansluiten bij hun talent houden ze verbinding met de maatschappij en voelen zij zich waardevol. Onze studenten in de Zorg- en...