Selecteer een pagina

Woonbedrijf SWS renoveert ruim 250 woningen in de Eindhovense wijk Eckart. De stichting geeft bewoners de mogelijkheid meer regie uit te oefenen over de uitvoering van de renovatie via een online portaal (WoonConnect). Maar hoe gaan ouderen om met deze digitale uitdaging? De studenten van het Wijkleerbedrijf schieten ze te hulp!

De bewoners van de wijk Eckart in Woensel-Noord mogen zelf kiezen wanneer de renovatie van hun woning start en welke werkzaamheden ze uit willen laten voeren. Een mooi initiatief van Woonbedrijf SWS. De stichting vindt het belangrijk dat de bewoners hierbij goed worden begeleid. Ze roepen daarom de hulp in van het Wijkleerbedrijf. Bewoners die het renovatietraject niet zelfstandig uit kunnen voeren worden door het Woonbedrijf gekoppeld aan een Summa-student van het Wijkleerbedrijf. Deze student onderzoekt samen met een begeleider en de bewoner wat de exacte hulpvraag is en welke ondersteuning de bewoner nodig heeft. 

Kennismaken met de wijk

De renovatie is nog niet van start gegaan. De studenten hebben daarom nog tijd om kennis te maken met WoonConnect, het programma waarmee het Woonbedrijf SWS werkt. “Er wonen veel ouderen in deze wijk. Als wij straks een uitleg over het programma hebben gehad, kunnen we de bewoners helpen bij het uitzoeken van dingen voor de renovatie van hun huis”, legt Summa-studente Iza Michielsen uit (Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener). De renovatie is nog niet begonnen, maar de studenten zitten zeker niet stil! “Studenten maken kennis met de wijk door op woensdagen stage te lopen bij ouderensociëteit Andromeda”, vertelt Ingrid Vingerhoets van het Wijkleerbedrijf. Iedere woensdag zijn twee Summa-studenten aanwezig om ouderen te helpen met hun tablet, laptop of mobiele telefoon. Iza is blij dat ze alle theorie die ze heeft geleerd nu in de praktijk kan oefenen: “Ik merk dat de ouderen ons erg waarderen en ik vind het fijn om te zien dat zij er ook van leren.”

Andromeda

Ondersteuning voor ouderen

De studenten leren bij Andromeda hoe ze technische zaken op een geduldige manier uit kunnen leggen aan ouderen. Dit zijn vaardigheden die ze straks tijdens de renovatie goed kunnen gebruiken. “Dingen die voor ons normaal zijn, zoals de melding voor een update op je smartphone, kunnen voor ouderen een uitdaging zijn. Aanvragen voor bijvoorbeeld deurklinken of tegeltjes moeten allemaal digitaal worden gedaan. Dit is lastig voor iemand die niet gewend is met een laptop of tablet te werken”, legt Rianne Botteram-Verhagen (Wijkleerbedrijf) uit. Studenten die straks worden gekoppeld aan een bewoner doorlopen samen met deze bewoner het WoonConnect-programma of bieden een luisterend oor. Studenten kunnen ook een actieve rol hebben als gastvrouw of -heer in een van de modelwoningen van het project. Kortom: een mooie kans om de studenten nieuwe stagemogelijkheden te bieden!

Lees meer over: Wijkleerbedrijf Lokaal+

De Klusbus: klein klusje, groot plezier

De studenten van Summa Bouw rijden rond in de regio Eindhoven om uiteenlopende klusjes op te pakken voor buurtbewoners en ouderen met een zorgvraag. Zo genieten ouderen nog langer van hun eigen huis en ontwikkelen de studenten waardevolle vaardigheden. Summa Bouw...

Wegwijs met DigiD bij wijkleerbedrijf Lokaal+

Om burgers te stimuleren meer gebruik te maken van digitale dienstverleningskanalen werd de Stichting Digisterker in het leven geroepen. Hun cursus 'Werken met de e-overheid' helpt ouderen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Bij wijkleerbedrijf Lokaal+ heeft...