Practoraten bieden een platform voor praktijkgericht onderzoek. Dankzij hun inzet ontstaat een meerwaarde voor studenten, docenten en het werkveld. Maar hoe wordt een practoraat zo goed mogelijk ingezet? De practoraten van het Summa College stelden een structuur op die voor alle practoraten van toepassing is.

Kortgeleden kwamen docenten van het Summa College en communicatieadviseurs van Acknowledge samen voor een inspirerende brainstorm. Het doel? Een structuur vaststellen waarmee practoraten in het hele land aan de slag kunnen. Het resultaat mag er zijn! Op onze Practoraat-pagina vind je het model dat aan de hand van de brainstorm is gemaakt.

Lees meer over: Nieuws

Lokaal+ als voorbeeld in de dementiezorg

Technologie in de zorg neemt een steeds belangrijkere rol in. Niet alleen de zorgvragers, maar ook de zorgmedewerkers van de toekomst moeten leren hoe deze technologie ingezet kan worden. In wijkleerbedrijf Lokaal+ bij het Summa College komen studenten en ouderen...

Instructielessen in een krachtige leeromgeving

De verpleegkundepraktijklokalen van Summa Zorg gaan digitaal! In deze professioneel uitgeruste lokalen worden praktijksituaties zo goed mogelijk nagebootst. En dat betekent dat de krachtige leeromgeving die er nu al is wordt uitgebreid met tablets. Vakkundige...

Met het oog op de toekomst

Samen Slim Zorgen Thuis heeft net haar tweede projectjaar afgesloten met een mooi resultaat. We zijn nu op de helft en kijken uit naar wat komen gaat. Helaas moeten we op dit moment afscheid nemen van Pieter Schendstok. Hij heeft met veel energie en enthousiasme samen...