Het Nationaal Ouderenfonds werkt samen met SonenBreugelVerbindt aan het onderzoeksproject SOCIALCARE. Dit project draagt bij aan het verbinden van senioren binnen een community. SOCIALCARE is gesubsidieerd door de Europese Commissie en ZonMW binnen het programma Active and Assisted Living (AAL). Enkele belangrijke personen binnen het project zijn Marylo Verhagen, Frank van der Meijden en Jan Frans Brouwers. Vandaag vertellen zij over de bijdrage van studenten binnen het project, de doelstellingen, leermomenten en toekomstplannen.

Even voorstellen

Marylo is projectmedewerker innovatie bij het Nationaal Ouderenfonds. Binnen SOCIALCARE werkt zij o.a. samen met de Coöperatie ThuisVerbonden, Stichting SonenBreugelVerbindt en Zorg om Zorg in Putte. Deze drie partijen werken lokaal, ze weten dus precies wat er speelt in de wijk en zijn bekend met de behoeften van de senioren.

Frank van der Meijden is voorzitter ThuisVerbonden. Onderdeel van die coöperatie is SonenBreugelVerbindt, Jan Frans Brouwers vervult hier de rol van community manager. SonenBreugelVerbindt is een burgerinitiatief en probeert ervoor te zorgen dat mensen elkaar (weer) leren kennen, vinden en helpen. Middelen hiervoor zijn een website en het opzetten van buurtgroepen.

De coöperatie ThuisVerbonden is met stichting Sonenbreugelverbindt één van de drie pilot organisaties binnen het project SOCIALCARE (twee in Nederland en één gemeente in Oostenrijk).

Samenwerking met Summa

‘’SonenBreugelverbindt heeft een samenwerkingsovereenkomst met Summa College. Tijdens de ondertekening en latere gesprekken, borrelden diverse ideeën op. Hilde en haar staf zijn heel conceptueel bezig. Toen we ook nog kennis maakten met het Wijkleerbedrijf en Lokaal+, bedachten we dat de studenten een perfecte aanvulling konden zijn voor SOCIALCARE. Op dit moment zitten we in een geheel nieuwe leerfase. Heel boeiend om te zien’’ aldus Frank.

Pilotfase van SOCIALCARE

SOCIALCARE start in september met een pilotfase. De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan de technische ontwikkeling van het SOCIALCARE platform. Hiervoor is samengewerkt met verschillende technische partners, universiteiten en eindgebruikersorganisaties in Europa. Tijdens deze periode is de eindgebruikers regelmatig gevraagd om een mening te geven over de prototypes. De feitelijke testperiode is dit jaar van september tot november.

De drie pijlers

Het EU project SOCIALCARE is opgebouwd uit drie pijlers:

Welzijn gaat over zaken als veiligheid. Wanneer mensen zich niet veilig voelen zijn er preventiemogelijkheden zoals een valdetector of een alarm. Zodra een alarm afgaat, gaat er een signaal naar familie, vrienden of contactpersonen in de wijk en indien nodig naar professionele zorg.

‘’Mensen worden met elkaar in verbinding gebracht als er alarm geslagen wordt. De eerste op de lijst wordt benaderd, vervolgens de tweede en er is professionele zorg als achterwacht. Als je dit onderling doet met elkaar of met mensen in de straat geeft dat een grotere verbinding’’ aldus Marylo.

Sociaal draait om alles wat te maken heeft met elkaar helpen en samen activiteiten doen. Zo zit er in het portaal een activiteitenkalender met daarop verschillende activiteiten voor senioren zodat zij elkaar ontmoeten.

‘’Er is ook een onderdeel dat we ‘de markt’ noemen. Hier kunnen mensen een dienst aanbieden of afnemen. Denk aan een BBQ te leen aanbieden of er juist eentje nodig hebben. Het is allemaal toegespitst op de wijk waar de senioren samenwonen met anderen’’ vertelt Marylo.

Leren heeft te maken met workshops speciaal voor senioren en hun sociale omgeving. Van computercursus tot valpreventie of omgaan met dementie. Alle cursussen zijn gratis toegankelijk voor iedereen en zijn digitaal beschikbaar.

‘’Senioren hebben vaak een gezamenlijk doel, zoals het volgen van een cursus, maar het gaat eigenlijk om het ontmoeten van anderen zodat ze niet de hele dag of week alleen thuis zitten’’ aldus Marylo.

Studenten van Summa

Studenten spelen een grote rol binnen SOCIALCARE. Zo helpen ze senioren tijdens de gezamenlijke training of gaan ze langs bij de mensen thuis in Son en Breugel.

‘’We vinden het belangrijk dat we jong en oud met elkaar verbinden. Dat lukt tijdens SOCIALCARE heel erg goed. Studenten leren de senioren van alles. Denk aan omgaan met je tablet of mobiele telefoon’’ aldus Marylo.

Frank vult aan: ‘’Dankzij de studenten kunnen we meer dingen realiseren dan ooit tevoren!’’

SOCIALCARE in de toekomst

Eind dit jaar loopt het project SOCIALCARE af. Het streven is om de ervaringen in een vaste praktijk toe te passen in een relatie tussen Summa College en SonenBreugelVerbindt.

‘’Na afloop van het project SOCIALCARE zijn er verschillende ontwikkelingen die ook in het portaal van SonenBreugelVerbindt bruikbaar zijn. Die kunnen we 1 op 1 overzetten. Een gedeelte van SOCIALCARE is dus een waardevolle uitbreiding van het portaal van SonenBreugelVerbindt. Alles wat we geleerd hebben gaan we verder ontwikkelen, die noodzaak is er’’ aldus Frank.

Marylo sluit af: ‘’We hebben al zo veel ervaring opgedaan. Het is een ingewikkeld project waar we nog lang niet mee klaar zijn. We willen samenhang creëren en laten zien dat de menselijkheid, ondanks de technologische ontwikkelingen, niet verdwijnt uit de zorg en het welzijn voor de ouder wordende mens. Techniek is een hulpmiddel en dat is positief.’’

Lees meer over: Partners aan het woord