Scenarioleren is een vorm van praktijkleren op school waarbij de leerscenario’s zo realistisch mogelijk worden ingevuld. Het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis stimuleert de integratie van scenarioleren in het lesprogramma van diverse opleidingen binnen Summa Zorg onder de noemer Scenarioleren 3.0. Summa-docent Peter Verdonk vertelt waarom deze vernieuwende manier van leren zo belangrijk is voor het mbo-onderwijs.

De studenten van Summa Zorg oefenen door middel van scenarioleren concrete voorbeelden uit de praktijk met elkaar in verschillende rollen, zoals verpleegkundige, zorgcentralist of cliënt. Door bijvoorbeeld gespreksvoering en verpleegtechnische vaardigheden te combineren met handelen in acute situaties leren de studenten een grote hoeveelheid aan vaardigheden. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid gebruik te maken van de slimme zorgwoning van wijkleerbedrijf Lokaal+ en diverse technische leer- en zorghulpmiddelen, zoals Paro, VR-brillen en beeldbelapparatuur.

“Je kunt allerlei verschillende vaardigheden mixen in een scenario. Hierdoor is het echt ‘ervaringsleren’!” – Peter Verdonk, docent Summa Zorg

Het ontstaan van Scenarioleren 3.0

Docenten hebben met medewerking van een aantal studenten van Hogeschool Saxion de instructies, rolbeschrijvingen en enkele scenario’s uitgeschreven. “In de volgende fase gaan we ook werken met scenario’s die geschreven zijn door studenten zelf, waarbij ze de nadruk kunnen leggen op voor hen uitdagende praktijksituaties”, legt Peter uit. Om de studenten voor te bereiden op het scenarioleren is een e-learning module ontwikkeld, waarin door middel van teksten, afbeeldingen en filmpjes de stof wordt uitgelegd. De studenten doorlopen deze module als huiswerk en kunnen aan het eind toetsen of ze de stof goed genoeg begrepen hebben. Vervolgens gaan ze in de praktijkscenario’s aan de slag met de simulanten. Dit kunnen medestudenten zijn, maar ook familieleden of bekenden van de student. Zo worden de scenario’s nog levensechter. Bovendien kunnen dankzij het gebruik van livestream meerdere scenario’s tegelijk worden gespeeld.

“Het doel is om een complete klas onder begeleiding van een docent zo zelfstandig mogelijk actief te laten leren van en met elkaar.” – Peter Verdonk

Scenarioleren

Leerzaam en confronterend

Dankzij scenarioleren bereiden de studenten zich beter voor op de beroepspraktijkvorming (BPV) en maken ze kennis met diverse technologische toepassingen binnen de zorg. De studenten ervaren het scenarioleren bovendien als een leerzame manier om heel praktijkgericht en in een veilige leeromgeving hun vaardigheden op hoger peil te brengen. Maar het kan ook confronterend zijn. “Soms denken de studenten dat ze een vaardigheid beheersen, maar blijkt het met een goede simulatie moeilijker dan gedacht”, vertelt Peter. Na ieder scenario evalueren de docent en studenten met elkaar hoe ze de simulatie hebben ervaren en wat ze de volgende keer anders kunnen doen.

Praktijkleren is van alle tijden

Het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis werkt momenteel samen met internationale partners om het scenarioleren verder door te ontwikkelen. “Als deelnemer van het WellTech-project heb ik in Finland een presentatie gegeven over scenarioleren. Aan het eind van dit jaar komen alle projectleden naar het Summa College. Dan laat ik ze twee scenario’s uitvoeren”, vertelt Peter trots. Het doel van het project is dat er gezamenlijk lesmodules geschreven worden voor het beroepsonderwijs, gericht op het langer veilig en comfortabel thuis laten wonen van de steeds groter wordende groep ouderen. Peter is ervan overtuigd dat iedere vorm van beroepsonderwijs het scenarioleren kan inzetten: “Je beleeft het onderwijs meer dan ooit en verkent de grenzen van kennis, vaardigheden en beroepshouding in uitdagende leersituaties, ondersteund door klasgenoten en docent. De ideale tussenstap richting de echte praktijk!”

Benieuwd hoe scenarioleren in de praktijk werkt? Je ziet het in het leuke filmpje van Summa Zorg en Welzijn.

Lees meer over: Het practoraat

Wij presenteren: het practoraat Samen Slim Zorgen!

De afgelopen vier jaar heeft het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis zich ingezet om een onderzoekende houding bij de docenten en studenten van Summa Zorg te stimuleren. Zo speelden ze in op de ontwikkelingen in de zorg en de snelle technologische vernieuwing van het...

Het practoraat in coronatijd

Het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis stimuleert een onderzoekende houding bij de docenten en studenten van Summa Zorg. Zo spelen ze in op de ontwikkelingen in de zorg en de snelle technologische vernieuwing van het onderwijs. Hoe gaat het nu met het practoraat? Het...

De ICT & Health Openingsmanifestatie 2020

Op maandag 27 januari ging de e-healthweek 2020 van start met de jaarlijkse ICT & Health Openingsmanifestatie. Het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis van het Summa College was aanwezig om samen met medepractoraten een workshop te leiden over het gebruik van...