Voor sommige studenten kan de overstap van vmbo naar mbo een flinke uitdaging zijn. Het Summa College ontwikkelde in samenwerking met het Pius X-college een route die deze overgang meer geleidelijk maakt. Lion Tielbeek-Willemsen (teamleider Dienstverlening Zorg en Welzijn bij Summa) en Ronald de Greef (teamleider bij Pius X) vertellen over de vakmanschapsroute.

Er zit een groot verschil in de manier waarop les wordt gegeven op vmbo’s en op mbo-scholen. Waar vmbo’ers nog heel schools zijn worden ze op een mbo ineens verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Dit verschil blijkt voor veel leerlingen te groot te zijn. Combineer het met een overstap van een school binnen de veilige omgeving van een dorp naar onderwijs in de stad, sociale problemen of te weinig back-up van thuis en het risico dat veel mbo’ers in hun eerste jaar stoppen is groot. Bij de overgang van vmbo naar mbo vallen jaarlijks ruim 8.000 leerlingen uit. De vakmanschapsroute van het Summa College en Pius X-college geeft leerlingen de kans op een andere manier hun mbo-diploma te behalen.

“We zien binnen het vmbo een toename van het aantal probleemleerlingen, met vroegtijdig schoolverlaten tot gevolg. Daarom moeten we meer naar maatwerk in het onderwijs.” – Ronald de Greef, teamleider bij Pius X-college

Onderwijs op maat

De problematiek van vmbo-leerlingen wordt steeds complexer. De zorgbehoefte stijgt, sociaal-emotionele problemen stapelen zich op en het aantal nieuwe Nederlanders neemt toe. “Studenten die op de reguliere manier bij ons binnen komen hebben vaak grote moeite met de overstap. Zeker de leerlingen die te weinig back-up krijgen van thuis, of die juist heel beschermd zijn opgevoed”, vertelt Lion. Ook Ronald ziet de uitdagingen in het onderwijs: “Er is in het vmbo nog weinig aandacht voor de beroepshouding. Door het vmbo en mbo te koppelen in een doorlopende leerroute krijgen leerlingen die in het reguliere onderwijs wegvallen de kans om wel hun mbo-diploma te behalen.” Ook de overheid stuurt steeds meer aan op onderwijs op maat. Op 17 januari maakten onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob hun wetsvoorstel openbaar waarmee vmbo-scholieren vanaf 2020 al op de middelbare school kunnen beginnen met hun mbo-opleiding. Hiermee hopen zij het aantal leerlingen dat uitvalt bij de overstap van vmbo naar mbo flink te verlagen.

Stap voor stap

Vooral voor scholieren die meer begeleiding nodig hebben of waarvan wordt verwacht dat zij hun vmbo-diploma niet gaan halen is een doorlopende leerroute een mooie kans. In de eerste lichting van de vakmanschapsroute zijn vijf vmbo basis- en kaderscholieren van start gegaan. Zij volgen deels lessen op het Pius X-college en deels bij Summa en lopen daarnaast ook stage.

“Deze studenten willen met hun handen werken. Door steeds de koppeling met de praktijk te maken, bijvoorbeeld via stage, kun je ze veel beter motiveren.” – Lion Tielbeek-Willemsen, teamleider dienstverlening Zorg en Welzijn bij het Summa College

Vanaf volgend jaar maken de leerlingen volledig de overstap naar het Summa College. “Mbo-docenten van Summa geven al sinds het eerste jaar van de vakmanschapsroute les op het vmbo. Daardoor wennen de leerlingen aan hun manier van lesgeven en het creëren van een beroepsgerichte houding”, legt Ronald uit. De leerlingen houden bovendien dezelfde mentor tijdens de gehele leerroute. Juist die herkenbaarheid is volgens Lion heel belangrijk: “Doordat we onze docenten in de vertrouwde omgeving van de scholieren brengen begin je heel klein. Vanuit die veiligheid nemen we ze aan de hand mee naar onze mbo-school in Eindhoven. Hierdoor is de stap van dorp naar stad ook niet zo groot.”

Het belang van samenwerking

Een grote aanloop aan scholieren van het Pius X-college blijft tot nu toe uit. De meeste leerlingen zijn niet op de hoogte van de vakmanschapsroute. Bovendien hechten ouders nog steeds veel waarde aan het behalen van een middelbare schooldiploma. “Jammer, want daardoor vallen scholieren die niet goed zijn in de klassieke vakken, maar die wel goed met hun handen kunnen werken buiten de boot. Een doorlopende leerroute biedt perspectief voor een heleboel leerlingen die wellicht anders geen diploma zouden behalen”, legt Ronald uit. De samenwerking is bovendien heel leerzaam voor zowel de studenten als de docenten van beide onderwijsinstellingen. Ronald: “Door deze route zijn wij er ons op het vmbo bewust van geworden dat we veel meer moeten insteken op de beroepshouding. Dit krijgt een belangrijke plek in ons onderwijscurriculum.” Momenteel doorloopt één lichting de vakmanschapsroute. Om toch voldoende leerlingen binnen te krijgen wordt nu gekeken of ook andere vmbo’s en mbo-scholen zich bij de vakmanschapsroute aan willen sluiten. “We delen in elkaars expertise. Zo ontstaan er weer nieuwe ideeën om het onderwijs te verbeteren en studenten een betere doorlopende leerlijn te bieden”, vertelt Lion. Het nieuwe wetsvoorstel van de onderwijsministers zet de deur voor de doorlopende leerroutes een stuk verder open.

Lees meer over: Partners aan het woord