Het eerste jaar van ons project zit er alweer bijna op. Dat wij voortvarend van start zijn gegaan blijkt wel uit de vele blogs die zijn geschreven over de resultaten die wij tot nu toe samen hebben geboekt. Veel van de activiteiten die zijn gestart, hadden nooit vanuit het onderwijs alleen opgepakt kunnen worden.

Werken aan oplossingen die inspelen op de maatschappelijke verandering waarin ouderen langer thuis en studenten zinvol aan het werk centraal staan, vraagt om een brede coalitie van samenwerkende partners. Samenwerken in een netwerk van partners is dè succesfactor van Samen Slim Zorgen Thuis.

Uitdagingen

Uit ervaring weten wij nu dat het samenwerken aan oplossingen vaak een grillig verloop kent, verre van maakbaar is en meestal haaks staat op het vooraf ingediende activiteitenplan. Dit vormt een dilemma met de wens van de individuele deelnemers om precies te weten waar ze aan toe zijn.

Werken aan maatschappelijke uitdagingen betekent het samenbrengen maatschappelijke en economische waarde. Het gaat niet alleen over een bedrijfskundige vraag, maar ook hoe de individuele/organisatie/collectieve overtuigingen en drijfveren een rol spelen.

Een derde aspect waar wij met Samen Slim Zorgen Thuis mee te maken hebben zijn de nieuwe marktvraag, de veranderende zorg en de snelle technologische vernieuwing.

Stappen naar succes

Uit analyse van de gestarte activiteiten en projecten blijkt dat er hele duidelijke stappen zijn te onderscheiden om te komen tot een succesvolle netwerksamenwerking.

 1. Het verkennen van de situatie, bepalen welk probleem je oplost en in welke context je dit probleem wilt oplossen.
 2. Het delen van belangen en ambities.
 3. Samen bepalen van de koers en de richting.
 4. Het vormgeven van de oplossing, vaak door klein te beginnen en zo te leren.
 5. Het uitvoeren van hetgeen je hebt geleerd om zo te komen tot een duurzame oplossing en hierbij te kijken wat dit betekent voor de samenwerking.

Tevens hebben wij geleerd dat de projecten en activiteiten binnen een netwerksamenwerking vragen om een andere projectaansturing:

 1. Er is een gedeelde perceptie van het probleem.
 2. Keuzes worden gemaakt op basis van kennis uit het netwerk.
 3. Geformuleerde doelstellingen zijn een moment opname.
 4. Na elke fase is er een volgende ronde met nieuwe kansen.
 5. Tijdens het uitvoeren open staan voor nieuwe mogelijkheden.
 6. Sturen op waarde creatie en impact.

Het komende projectjaar

Dat onze samenwerking succesvol is geweest blijkt ook uit het feit dat wij met veel van de gestarte activiteiten en projecten voorlopen op de oorspronkelijk ingediende planning. Dat geeft ons de ruimte om samen te kijken hoe wij de impact van onze activiteiten verder gaan verhogen. Een mooie uitdaging voor het komende projectjaar.

In de nieuwsbrief van deze maand komen een aantal prachtige projecten naar voren waarin samenwerking centraal staat. Lees over Kempenlef, SMAAK, De Slimmer Leven Challenge en SOCIALCARE.

Pieter Schendstok

Projectleider Samen Slim Zorgen Thuis

Lees meer over: Marktvraag in beeld

Mbo als innovatiemotor

De vraag die wij ons ruim vijf jaar geleden hebben gesteld was duidelijk. Hoe kunnen wij ons voorbereiden op een nieuw tijdperk in de zorg? Samen Slim Zorgen Thuis opereert inmiddels op het snijvlak van sociale veerkracht, jongerenbeleid, economie, arbeidsmarkt,...

Samen Slim Zorgen Thuis: 12 maanden onderweg

Vorig jaar zijn we gestart met het project Samen Slim Zorgen Thuis. Hoe staan we ervoor? De nieuwe marktvraag, de veranderende zorg, en de snelle technologische vernieuwing stoppen niet. Sterker nog, ze versterken elkaar. Onze uitdaging is om in te blijven spelen op...

Karin Bierens over het initiatief Kempenlef

Het zorglandschap is sterk aan het veranderen. Mensen blijven langer thuis wonen en dus verandert de zorgverlening. Er ontstaat een sociaal domein met meer nadruk op preventie, zelfredzaamheid en samenwerking. Kempenlef is een initiatief dat daarop inspeelt. Door...