Het laatste projectjaar van Samen Slim Zorgen Thuis is inmiddels alweer begonnen. Veel doelen die we onszelf hebben gesteld zijn inmiddels gerealiseerd. We praten je bij over de belangrijkste ontwikkelingen.

Alle studenten van Summa Zorg maken kennis en leren werken met zorgtechnologie, van sociale robots tot toepassingen van VR. De rol van de thuisondersteuner wordt steeds meer ingevuld met een bijpassend onderwijsaanbod. Er zijn een aantal digitale platforms ontwikkeld waarmee we het onderwijs op een geheel andere en eigentijdse manier kunnen ondersteunen. Ook kunnen we met trots melden dat we voor de tweede keer op rij een positieve reactie vanuit het ministerie hebben mogen ontvangen op de jaarlijkse tussenrapportage: “Er is sprake van voldoende voortgang in het project. Hierdoor bestaat vertrouwen in het bereiken van de einddoelstellingen.” En even verderop: “Voor de volgende rapportage heb ik geen aandachtspunten, de manier van rapporteren gaf een helder en informatief beeld van het project.” Daar zijn we trots op!

Verschuiving van niveau

De werkgelegenheid en daarmee de stageplaatsen voor niveau 2 in de zorg zijn weer behoorlijk aangetrokken, waardoor het bieden van alternatieve stageplekken minder van belang is dan bij de start van Samen Slim Zorgen Thuis. De noodzakelijke en geclaimde verbreding naar andere sectoren en andere niveaus komt door deze ontwikkeling nadrukkelijker tot stand. Inmiddels vult het Wijkleerbedrijf Lokaal+ voor meerdere opleidingen de stage van studenten in, maar wordt het ook steeds meer ingezet om invulling te geven aan onderdelen van het onderwijsprogramma in het kader van realistisch leren. Gelukkig kunnen we hierdoor nog steeds ondersteuning blijven bieden aan de vele ouderen die inmiddels rekenen op het wekelijkse contact met een student, al is de vorm en de duur van het contact soms wat anders dan zij gewend zijn.

Nieuwe penvoering

Afgelopen oktober namen we afscheid van Hilde Meijs, inspirator en initiator van het programma Samen Slim Zorgen Thuis. Vanaf deze plek bedanken we Hilde namens alle partners voor haar enorme inzet en drive en vooral voor het feit dat zij erin is geslaagd een organisatie neer te zetten die prima in staat is het programma voort te zetten en goed af te ronden. Katinka van Garderen, sinds 1 december 2018 directeur van Summa Zorg, neemt de rol als penvoerder over. Zij wordt bijgestaan door de drie projectleiders Jolanda van den Bersselaar (Wijkleerbedrijf Lokaal+), Susan Metz (practoraat) en Marc Zwamborn (ICT-helpdesk en algemeen projectleider).

Save the date!

Het komende half jaar staat in het teken van het verder uitbouwen en borgen van behaalde resultaten die passen bij de veranderende marktvraag en de geëvolueerde visie op leren van het Summa College. Daar blijven we met volle kracht samen met onze partners aan werken. Tenslotte vraag ik iedereen om de middag en vroege avond van 19 mei 2020 alvast in de agenda te blokkeren. Die dag sluiten we het project Samen Slim Zorgen Thuis feestelijk af met alle partners die een bijdrage hebben geleverd. We maken bovendien een doorstart met het eerste kenniscafé vanuit Summa Zorg. In een gevarieerd programma presenteren we de duurzame doorwerking van de vele behaalde resultaten en onze nieuwe en toch vertrouwde naam. Dat klinkt misschien cryptisch, maar we houden de nieuwe naam nog even geheim.

Marc Zwamborn

Lees meer over: Nieuws

Ervaringen met online lesgeven bij het Summa College

De coronacrisis brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo ook in het onderwijs. Want hoe kun je nou goed lesgeven op afstand? Die vraag hebben de docenten van het Summa College zichzelf ook gevraagd. Dit zijn hun ervaringen! Hoewel het onderwijs op afstand...

DemenTalent in de school

DemenTalent wil mensen met dementie in hun kracht zetten door hun talent te benutten. Door hen in te zetten op vrijwilligerstaken die aansluiten bij hun talent houden ze verbinding met de maatschappij en voelen zij zich waardevol. Onze studenten in de Zorg- en...

Het eerste webinar van de SPOC was een groot succes

Sinds vorig schooljaar kunnen studenten Verpleegkunde van Summa Zorg hun lessen volgen in de vorm van een SPOC (Small Private Online Course). Ook dit jaar is deze digitale omgeving weer opengesteld voor de leerlingen. En de SPOC Kwetsbare Ouderen is dit jaar flink...