Door Erik Schippers, Rabobank

Kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen en mantelzorgers komen onder steeds hogere druk te staan. Volgens onderzoek van ouderenzorgorganisatie RSZK is er sprake van een gat tussen huishoudelijke hulp en thuiszorg. De maatwerkopleiding die huishoudelijke hulpen omschoolt tot thuisondersteuner bood oplossing.

De 29-jarige Franka Klessens uit Eersel ontving onlangs haar certificaat na het volgen van deze nieuwe opleiding: ‘Ik heb veel geleerd op het gebied van reanimatie en ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen). Hierbij signaleren we vooral in hoeverre iemand nog zelfstandig thuis kan wonen. Ik ben heel blij met deze opleiding, want het heeft mij aangespoord om nu ook de vervolgopleiding BBL-helpende te gaan volgen.’

Inspelen op situaties

Franka werkt al ruim vijf jaar bij de 86-jarige Riek Snelders-Dekkers uit Zeelst: ‘Ik help Riek met allerlei dingen, zoals het ontbijt, het uitlaten van de hond en het leegmaken van de vaatwasser. Door de opleiding heb ik geleerd om beter in te spelen op bepaalde situaties. Riek is bijvoorbeeld dol op Rummikuppen. Als ik haar iets persoonlijks wil vragen doe ik dat tijdens het spelletje. Dan heeft ze altijd goede zin. Ze is sowieso altijd een heel vrolijk iemand, dat maakt het werk voor mij ook zo leuk en dankbaar.

Zorg voor ouders

Mantelzorg is intensief, zeker in combinatie met een baan. De opleiding voor thuisondersteuner speelt hierop in. Yet Snelders (58) uit Best werkt in de thuiszorg en is daarnaast mantelzorger voor haar moeder Riek: ‘Ik kom voor mijn werk bij de mensen thuis, maar als het je eigen moeder betreft komt het wel heel dichtbij. Het is zwaar, zeker in combinatie met een baan. Maar ik doe het met liefde en plezier. Mijn ouders hebben altijd voor mij gezorgd en ik vind het heel normaal om nu iets terug te doen. Het levert ook positieve energie op.’

Vertrouwenspersoon

Yet is blij met de thuisondersteuning van Franka: ‘Voorheen kwam ik iedere dag bij mijn moeder, nu is dat een of twee keer per week. Franka gaat ook met mijn moeder naar de pedicure bijvoorbeeld. Het zijn maar kleine dingen, maar het is wel belangrijk.’ Ziet Yet verschil nu Franka van huishoudelijke hulp ‘gepromoveerd’ is naar thuisondersteuner? ‘Zeker wel, ik vind dat ze nóg alerter op dingen reageert. Franka fungeert voor mijn moeder al vijf jaar als vertrouwenspersoon. Een vertrouwd gezicht is sowieso belangrijk voor iemand die hulpbehoevend is.’

Lees meer over: Partners aan het woord