Stichting Buitengewoon Leren en Werken-Prins Heerlijk is op 1 september gestart met een nieuwe zorgopleiding in Eindhoven. Ze werken hierin samen met Summa College, Vitalis WoonZorggroep, Valkenhof, Sint Annaklooster, RSZK en Severinus. In totaal zijn 14 jongeren begonnen met een leerwerktraject in de richting Zorg en Dienstverlening.

Prins Heerlijk is opgericht toen de pleegzoon van de stichters zijn wens om in de horeca te kunnen werken aan zich voorbij zag gaan, doordat hij geen aansluiting vond bij het regulier onderwijs. Vanuit Prins Heerlijk liep hij stage in een verpleeghuis, zijn eerste aanraking met de zorg. Hij vond dit contact met mensen nóg leuker dan het werk in de horeca. Reden voor zijn pleegouders om, nu vijf jaar geleden, Prins Heerlijk Zorg op te richten. Wat ooit begon met 15 jongeren is nu uitgegroeid tot 120, waarvan de meesten een plek hebben gevonden bij een werkgever of de dagbesteding. Sinds dit schooljaar kunnen jongeren in de regio Eindhoven aan de slag bij de nieuwe Leren en Werken-zorgopleiding. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet terecht kunnen op een reguliere mbo-school werken en leren bij Prins Heerlijk Zorg voor een beroep in de zorgsector. Ze hebben allen een functionele beperking, zoals autisme, ADHD of ernstige leerproblemen. Ook vroegtijdige schoolverlaters kunnen bij Prins Heerlijk Zorg terecht.

“Deze jongeren ontwikkelen zich tot dienstverlenende medewerkers in de zorg. Zo krijgen ze een positief zelfbeeld en wordt hun zelfstandigheid vergroot.” – Twanny Raap, trajectbegeleider Prins Heerlijk Zorg

Studenten tijdens de lessen Zorg en Dienstverlening

Leren op maat

De jongeren krijgen in de nieuwe zorgopleiding in Eindhoven les in een kleinschalige omgeving met op maat gemaakt lesmateriaal en gegeven door een eigen docententeam. Hiervoor werkt Prins Heerlijk Zorg intensief samen met Summa Zorg. Voordat de jongeren aan hun zorgopleiding kunnen beginnen vindt een uitvoerige intake plaats. Ze kunnen zelfs een dag meelopen op de opleiding om te kijken of het bevalt. Vervolgens krijgt iedere leerling een op maat gemaakt leerplan, waarbinnen ze in hun eigen tempo kunnen leren.

“We gaan uit van de mogelijkheden en ambities van de jongeren. Ze doen het reguliere werk waar mogelijk en krijgen begeleiding waar nodig.” – Twanny Raap

Prins Heerlijk is zelf geen opleidingsinstituut, maar haalt zijn docenten van bijvoorbeeld het Summa College. De leerlingen hebben twee lesdagen per week, de rest van de week doen ze intensief werkervaring op bij een werkgever. Ze krijgen les in algemene vakken, vaktheorie (welzijn, basiszorg, voeding) en studieondersteuning (verslagen maken, reflecteren).

Over Prins Heerlijk

Logo Prins HeerlijkTien jaar geleden is de stichting Buitengewoon Leren en Werken-Prins Heerlijk opgericht met als doel de participatie en ontplooiing van jonge mensen met een ernstig leerprobleem of een functiebeperking te stimuleren. Om dit te bereiken maakt Prins Heerlijk gebruik van zes eigen leer-werkbedrijven, andere werkgevers in de branche en het sociaal netwerk van de jongeren. Voor een aantal jongeren is meer individuele ondersteuning nodig bij hun persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor heeft Prins Heerlijk professionele begeleiders in dienst. Het is ook mogelijk om er begeleid te wonen.

Lees meer over: Partners aan het woord