Selecteer een pagina

Samen Slim Zorgen Thuis sloot met haar partners aan bij Katapult on Tour. Tijdens deze bijeenkomst vol werksessies en netwerkmomenten was er vooral focus op de docenten uit het onderwijs en werkveld. We kijken terug op een inspirerende middag.

Katapult is een netwerk van meer dan 150 relaties met als doel het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij. Op donderdag 7 juni gingen zij on tour in de Brainportregio Eindhoven. In de verschillende thema- en werksessies werd gesproken over de verbindende rol van de (praktijk)docent in publiek-private samenwerkingen (PPS).

“Alles is aan het veranderen. De kennis van nu is morgen alweer oud. Het doel van deze dag is om docenten in beweging te brengen om de belangrijke rol die ze hebben in de maatschappij zelf in te nemen.” – Harm Edens, presentator

Publiek-private samenwerkingen

Wat houdt zo’n PPS eigenlijk in? Het is simpel gezegd een samenwerkingsvorm tussen de overheid en private ondernemingen waarin een gezamenlijk doel wordt nagestreefd. “Samen Slim Zorgen Thuis is een schoolvoorbeeld van een PPS. Dit project gaat buiten de grenzen van de onderwijsorganisatie. De regio Eindhoven is al bijna te klein en er wordt veel interesse getoond van buitenaf”, vertelt Petra van Lange, lid van de Raad van Bestuur van het Summa College. Het succes blijkt al uit het deelproject Wijkleerbedrijf Lokaal+, een samenwerkingsverband van Summa Zorg, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Summastudenten leveren via Lokaal+ verschillende diensten bij cliënten en bedrijven in de regio. Dit heeft zelfs al geleid tot bijna 50 baangaranties voor de afgestudeerde Dienstverleners! “Dankzij de PPS kunnen we studenten écht toekomstgericht opleiden”, vertelt Jolanda van den Bersselaar, teamleider Lokaal+.

Langer veilig, vertrouwd, zelfstandig en fijn thuis wonen

Tijdens de themasessies van Katapult on Tour was er veel aandacht voor Samen Slim Zorgen Thuis. De teamleden deelden hun grootste successen, maar vertelden ook waar ze tot nu toe tegenaan zijn gelopen en wat de belangrijkste plannen voor de toekomst zijn. Er sloten een hoop geïnteresseerden aan van andere onderwijsinstellingen, overheden en organisaties. Projectleider Pieter Schendstok trapte de eerste sessie af. Met veel passie vertelt hij over de weg die het project tot nu toe heeft doorlopen. Al in 2015 ontstonden de plannen om op zoek te gaan naar een antwoord op de veranderende zorg. “In 2016 was er een duidelijke tweedeling in de zorg: mantelzorg en formele zorg. In diezelfde tijd werden veel werknemers in de formele zorg ontslagen en kwam er steeds meer druk te liggen op de mantelzorgers”, vertelt Pieter. Het werd echt tijd voor een andere aanpak. Er is een PPS opgestart met veel verschillende partijen.

“Dit kan niet alleen de zorg, het onderwijs of de gemeente oplossen. Er is een samenwerking voor nodig. Daarmee willen we duurzaam aansluiten op de arbeidsmarkt, toekomstgerichte opleidingen ontwikkelen en voldoen aan de toenemende behoefte van burgers om thuis te wonen.” – Pieter Schendstok, projectleider Samen Slim Zorgen Thuis

Hoe zorgen wij voor toekomstgericht onderwijs?

In de afgelopen twee jaar heeft Samen Slim Zorgen Thuis zich ontwikkeld tot een heel sterk samenwerkingsverband. Het werd al snel duidelijk dat technologie een belangrijk onderdeel uitmaakt van het antwoord op de zorg van de toekomst. Maar wil je dat de zorgprofessionals van later kennis hebben van technologische toepassingen, dan moet je ze dat nú al leren. “We hebben veel aandacht voor de praktische vertaling van snelle technologische vernieuwingen in het onderwijs. Zo kunnen we studenten confronteren met de technologieën die nu al in de praktijk worden gebruikt”, legt Marc Zwamborn, docent en projectleider Summa Zorg, uit. Presentator Harm Edens sluit zich erbij aan: “Ik zie als ambassadeur van het Rode Kruis ook dat er wordt gezocht naar nieuwe manieren om met de zorg om te gaan. Manieren waarbij ouderen en cliënten in hun waarde worden gelaten en waar wordt meegedacht met wat zij nodig hebben.”

Nieuwe uitdagingen

Maar het implementeren van nieuwe technologieën in de onderwijsprogramma’s vraagt veel van de docenten. Marc: “Als onderwijsinstelling krijgen we er hierdoor veel meer taken en verantwoordelijkheden bij. Dit kunnen we bijna niet aan, daarom is de samenwerking met organisaties en overheden in de regio zo belangrijk.” De PPS levert de studenten dus veel op. Maar ook organisaties hebben er baat bij, bijvoorbeeld doordat ze hun technologische ontwikkelingen in de praktijk kunnen laten testen door de studenten. Mooie voorbeelden hiervan zijn het onderzoeken van het gebruik van de Pillo en de pilot rondom afstandsbegeleiding van stagiairs.

“We willen een krachtige schoolomgeving creëren, waar onderzoek een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Hier hoort ook het gebruik van nieuwe technologieën en toepassingen bij.” – Hilde Meijs, directeur Summa Zorg

Samenwerking is het mooiste dat er is

Tijdens Katapult on Tour werd inspiratie opgedaan, zijn nieuwe connecties gelegd en werd het belang van publiek-private samenwerkingen weer bevestigd. Mooi om te zien wat je kunt bereiken met een sterk doel, een hoop passie en de juiste partners. Petra: “Het is onze droom dat we uiteindelijk niet meer spreken over een PPS, dat het niet meer twee aparte werelden zijn die ook zo benoemd worden, maar dat samenwerking de norm is.” Op naar de volgende!

Lees meer over: Partners aan het woord

Soepel van vmbo naar mbo met de vakmanschapsroute

Voor sommige studenten kan de overstap van vmbo naar mbo een flinke uitdaging zijn. Het Summa College ontwikkelde in samenwerking met het Pius X-college een route die deze overgang meer geleidelijk maakt. Lion Tielbeek-Willemsen (teamleider Dienstverlening Zorg en...