Dit is Samen Slim Zorgen Thuis

De zorg is in beweging, maar schreeuwt om een nieuwe wending. Senioren blijven langer thuis wonen, terwijl de thuiszorg wordt wegbezuinigd. In 2025 hebben senioren zo’n 14 miljard euro te besteden aan zorgdiensten. Voor dienstverleners op MBO niveau 2 biedt dit grote kansen.

In het project Samen Slim Zorgen Thuis werkt Summa Zorg samen met bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren aan oplossingen voor toekomstige maatschappelijke en economische uitdagingen.

“Samen met onze partners in de Brainportregio zetten we toekomstgerichte opleidingen op en bieden we stagemogelijkheden die aansluiten op de duurzame arbeidsmarkt voor dienstverleners in het zorgdomein. Dit doen we door in te spelen op een toenemende behoefte van burgers en mantelzorgers aan producten en diensten om langer, gezond, prettig en vellig thuis te blijven wonen.” – Pieter Schendstok, Projectleider Samen Slim Zorgen Thuis

Nieuw onderwijs

Toekomstgericht opleiden betekent inspelen op de nieuwe marktvraag, veranderende zorg en snelle technologische vernieuwing. Dit geldt voor nu en in de toekomst. De veranderde marktvraag vereist andere vaardigheden en nieuw onderwijs. Summa Zorg is vanuit het MBO aanjager van deze vernieuwingen en werkt hierbij samen met meer dan 50 partners. De dienstverleners van het nieuwe zorgdomein, op MBO-niveau 2 en 3, gaan met nieuwe (zorg)technologie aan de slag op wijkniveau en bij de burger thuis.

Met de ontwikkeling van nieuwe leermodules en methodieken met ruimte voor innovaties, wordt de kennis toegankelijk gemaakt voor een grote groep studenten. De coalitie is inclusief de bijdrage van het MBO investeringsfonds bereid om ruim 5 miljoen euro te investeren in het ontwikkelen van toekomstgericht opleiden.

“Toekomstgericht opleiden betekent dat wij moeten inspelen op de trends in de markt, ook als wij nu nog niet precies kunnen aangeven wat de banen van de toekomst zullen zijn.” – Hilde Meijs, Directeur Summa Zorg

Onze doelstellingen in het kort:

  • Senioren langer thuis en de jeugd zinvol aan het werk
  • Onderwijs terugbrengen naar de dorpen en wijken
  • (Zorg)technologie praktisch inzetten voor toekomstgericht onderwijs
  • Flexibel en vraaggericht opleiden om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van dit innovatieve project? Schijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

    
     
    Voorkeuren (meerdere antwoorden mogelijk)     
  
            
              
    
* verplichte velden

”De grote maatschappelijke uitdaging waar wij voor staan, vraagt om een brede coalitie om samen naar oplossingen te zoeken die werken  en deze te implementeren.”

Pieter Schendstok

YOU®MAN, Projectleider

”Het is heel plezierig als een student me even op weg helpt en dat er hulpmiddelen zijn waarin ik kan opzoeken hoe het werkt. Dan durf ik die computer verder wel alleen te gebruiken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

Fien Schellekens

Bezoeker Lokaal+

”In het wijkleerbedrijf Lokaal+ geven wij mensen liefde, je ziet ze gelukkig worden.”

Mitchel Smits

Student Helpende Zorg Welzijn

”Er is grote behoefte aan een particuliere markt voor persoonlijke dienstverlening. Dat lukt alleen als we mensen hiervoor opleiden en het gat tussen wit en zwart aanbod kleiner maken. Werken achter de voordeur moet betaalbaar en lonend zijn.”

Staf Depla

Wethouder Gemeente Eindhoven