Dit is Samen Slim Zorgen Thuis

De zorg is in beweging en schreeuwt om een nieuwe wending. Senioren blijven langer thuis wonen terwijl de zorg wordt wegbezuinigd. Ze hebben in 2025 gezamenlijk zo’n 14 miljoen euro te besteden aan zorgdiensten. Dit biedt grote kansen voor dienstverleners op mbo niveau 2. De projectdoelstelling van Samen Slim Zorgen Thuis is dan ook duidelijk: samen met onze partners in de Brainport-regio zetten we een toekomstgerichte opleiding op en bieden stagemogelijkheden die duurzaam aansluiten bij de arbeidsmarkt voor dienstverleners in het zorgdomein.

Toekomstgericht opleiden betekent inspelen op de nieuwe marktvraag, veranderende zorg en snelle technologische vernieuwing. Dit geldt voor nu en in de toekomst. De veranderde marktvraag vereist andere vaardigheden en nieuw onderwijs. Summa Zorg is vanuit het mbo aanjager van deze vernieuwingen en werkt hierbij samen met meer dan 50 partners. Samen spelen we in op een toenemende behoefte van burgers en mantelzorgers aan producten en diensten die langer gezond, prettig en veilig thuis blijven wonen kunnen ondersteunen en stimuleren. Met de ontwikkeling van nieuwe leermodules en methodieken met ruimte voor innovaties wordt de kennis toegankelijk gemaakt voor een grote groep studenten. De mbo-dienstverleners van het nieuwe zorgdomein gaan met nieuwe (zorg)technologie aan de slag op wijkniveau én bij de burger thuis.

Onze doelstellingen:

  • Senioren langer veilig thuis en de jeugd zinvol aan het werk
  • Onderwijs terugbrengen naar de dorpen en wijken
  • (Zorg)technologie praktisch inzetten voor toekomstgericht onderwijs
  • Flexibel en vraaggericht opleiden om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van dit innovatieve project? Schijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

    
     
    Voorkeuren (meerdere antwoorden mogelijk)     
  
            
              
    
* verplichte velden

“Toekomstgericht opleiden betekent dat wij moeten inspelen op de trends in de markt, ook als wij nu nog niet precies kunnen aangeven wat de banen van de toekomst zullen zijn.”

Hilde Meijs

Initiatiefnemer Samen Slim Zorgen Thuis

”Er is grote behoefte aan een particuliere markt voor persoonlijke dienstverlening. Dat lukt alleen als we mensen hiervoor opleiden en het gat tussen wit en zwart aanbod kleiner maken. Werken achter de voordeur moet betaalbaar en lonend zijn.”
Staf Depla

Wethouder Gemeente Eindhoven