Samen Slim Zorgen Thuis heeft net haar tweede projectjaar afgesloten met een mooi resultaat. We zijn nu op de helft en kijken uit naar wat komen gaat. Helaas moeten we op dit moment afscheid nemen van Pieter Schendstok. Hij heeft met veel energie en enthousiasme samen met onze partners en de collega’s van Summa Zorg het project Samen Slim Zorgen Thuis tot volle wasdom gebracht. Ik wil Pieter ook namens de collega’s heel hartelijk danken voor zijn inzet, creativiteit en doorzettingsvermogen.

Een nieuwe fase

De fase die nu aanbreekt is er een van borgen en verduurzamen, een ingewikkeld, belangrijk en uitdagend onderdeel van ieder project. Het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis speelt hierbij een grote rol. De uitdaging waar de zorg nu voor staat is het grote tekort aan adequaat geschoold personeel. De brede implementatie van de mogelijkheden van e-health laat te wensen over, wat ook te maken heeft met een tekort aan digitale vaardigheid. De focus van Samen Slim Zorgen Thuis ligt de komende jaren behalve op verduurzaming ook op het aanboren van talenten die nu nog niet ingezet worden voor de zorg.

Versterken van vaardigheden

We gaan de digitale vaardigheden van studenten, docenten, medewerkers en senioren versterken. Maar we focussen ook op 21e-eeuwse vaardigheden. Deze zijn heel belangrijk om mee te kunnen draaien met de snel veranderende maatschappij. Doordat studenten generieke vaardigheden aanleren blijven ze flexibel en leren ze altijd door. De 21e-eeuwse vaardigheden nemen daarom een prominente plaats in bij onze opleidingen.

Op zoek naar verborgen talent

Door anders te kijken zien we dat er nog veel verborgen talenten in onze maatschappij beschikbaar zijn. Eén daarvan is het talent van senioren als stagebegeleiders van onze studenten. We zetten dit talent al jaren in en bij een recente impactmeting bleek dat veel senioren blij zijn hun kennis in te kunnen zetten voor onze studenten. Studenten leren op hun beurt veel van hun stagebegeleider, zelfs als die al op leeftijd is. Mensen met startende dementie zetten we in als vrijwilliger op school, waarbij we hen aanspreken op hun talent. We noemen dit project DemenTalent.

Studenten faciliteren

Er zijn meer verborgen talenten. Zo melden zich jaarlijks veel studenten aan voor de opleiding Sport en Bewegen en voor de opleiding Schoonheidsverzorging. We kunnen deze studenten niet allemaal plaatsen. Daarom gaan we een aantal van die studenten verleiden tot de opleidingen tot vitaliteitsbegeleider in de ouderenzorg of beautyprofessional in de zorg. Enkele studenten die graag verpleegkundige in het ziekenhuis willen worden leiden we op tot ketenverpleegkundige. Op die manier faciliteren we met de steeds kortere opnameduur de overdracht van patiënten beter én bieden we studenten een stageplaats die deels in het ziekenhuis en deels in de ouderenzorg plaatsvindt.

Maatwerk voor herintreders

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nodigen we uit om in een kleinschalige gepersonaliseerde leeromgeving een vak te leren, waarmee ze vervolgens als zorgprofessional aan de slag kunnen. We blijven maatwerktrajecten bieden die gericht zijn op herintreders, maar ook voor huidige zorgmedewerkers hebben we een aanbod op maat om mee te gaan met alle maatschappelijke veranderingen.

Kortom, er liggen nog veel interessante uitdagingen op ons te wachten. We hebben zin om hier samen met onze partners mee aan de slag te gaan!

Hilde Meijs, programmadirecteur Summa College

Lees meer over: Nieuws

Vier jaar Samen Slim Zorgen Thuis in beeld

Samen Slim Zorgen Thuis is een project van Summa Zorg dat werd uitgevoerd in de periode van juni 2016 tot juni 2020. Vier jaar en een hele hoop mooie samenwerkingen, nieuwe inzichten en bijzondere projecten verder maken we de balans op. Benieuwd naar een uitgebreid...

Ervaringen met online lesgeven bij het Summa College

De coronacrisis brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo ook in het onderwijs. Want hoe kun je nou goed lesgeven op afstand? Die vraag hebben de docenten van het Summa College zichzelf ook gevraagd. Dit zijn hun ervaringen! Hoewel het onderwijs op afstand...

DemenTalent in de school

DemenTalent wil mensen met dementie in hun kracht zetten door hun talent te benutten. Door hen in te zetten op vrijwilligerstaken die aansluiten bij hun talent houden ze verbinding met de maatschappij en voelen zij zich waardevol. Onze studenten in de Zorg- en...