Het zorglandschap is sterk aan het veranderen. Mensen blijven langer thuis wonen en dus verandert de zorgverlening. Er ontstaat een sociaal domein met meer nadruk op preventie, zelfredzaamheid en samenwerking. Kempenlef is een initiatief dat daarop inspeelt. Door inzet van technologie voor cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en studenten in opleiding probeert Kempenlef diverse initiatieven uit in de praktijk. 

Ouderen écht langer thuis

Kempenlef is een initiatief van de overheid, onderwijs, zorgaanbieders en het bedrijfsleven. Ondernemers Simac, Rabobank de Kempen, zorgaanbieder RSZK ZorgProfessionals gaan samen met de gemeenten Bladel en Bergeijk en het Wijkleerbedrijf Lokaal+ van Summa Zorg aan de slag. Deze initiatiefnemers starten met de realisatie van concrete, creatieve initiatieven om de groeiende zorgvraag van kwetsbare ouderen en mantelzorgers te ondersteunen. Karin Bierens start per 1 juli als projectleider Kempenlef en zij zet de ins en outs op een rij.

‘’Kempenlef is ontstaan uit een behoefte. De overheid kan zeggen dat ouderen langer thuis blijven wonen, maar dat moet dan wel mogelijk zijn. Samen met het netwerk van Kempenlef gaan we kijken hoe we creatieve initiatieven kunnen realiseren, specifiek gericht op ouderen en mantelzorgers. We bekijken welke lijnen er al liggen en hoe we die slimmer in kunnen zetten én komen met nieuwe ideeën’’ aldus Karin.

Ervaringen en doelstellingen

Alle ervaringen vanuit Kempenlef worden gedeeld in het Lerend Netwerk Dementie Brabant, getrokken door de Coöperatie Slimmer Leven 2020, waar organisaties werkzaam in het dementieveld doelbewust kennis en ervaringen uitwisselen om zo nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen te ontwikkelen.

Daarnaast is de TU/e bezig met het opzetten van een expertisecentrum dementie waarin meerdere faculteiten samenwerken aan het toepassen (dienstbaar maken aan de samenleving) van innovaties. RSZK wil hun PDEng vanuit de TU/e op het gebied van slim wonen betrekken. Onderzoek naar nieuwe woonconcepten, zowel intramuraal, in de wijk, als bij de ‘klant’ thuis haakt aan bij de doelstellingen van Kempenlef.

‘’Ik ben erg gecharmeerd van de samenwerking met Summa. Studenten kijken met een frisse blik naar de zorg en komen met goede ideeën. Ze hebben een stukje ondernemerschap in zich wat perfect binnen het project past. Kempenlef biedt de kans om ideeën verder te ontwikkelen en toe te passen, als een soort van proeftuin’’ vertelt Karin enthousiast.

De toekomst van Kempenlef

Per 1 juli start Karin dus als projectleider. Haar toekomstplannen zijn helder.

‘’Allereerst ga ik onderzoeken welke technieken er al worden ingezet binnen de zorg. Daarnaast ga ik kennismaken met de partners en in gesprek met Summa. Samen met docenten en studenten wil ik opdrachten gaan formuleren en een functie opzetten om ook mantelzorgers te ontzorgen. Vervolgens wil ik het netwerk van Kempenlef in kaart brengen en meer partijen zoeken die mee willen participeren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan start-ups.’’

 

‘’Ik hoop dat er over twee jaar voldoende handvatten zijn zodat burgers daadwerkelijk langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast wil ik in beeld hebben wat zorgvragers en mantelzorgers nog meer nodig hebben. Ten slotte hoop ik dat er al oplossingen zijn ontwikkeld. Ik ben heel erg enthousiast over dit project en klaar om er iets moois van te maken.’’

Heb je vragen of wil je in gesprek met Karin? Neem dan contact met haar op via k.bierens@RSZK.nl of 06 1327 8989.

Lees meer over: Marktvraag in beeld

Mbo als innovatiemotor

De vraag die wij ons ruim vijf jaar geleden hebben gesteld was duidelijk. Hoe kunnen wij ons voorbereiden op een nieuw tijdperk in de zorg? Samen Slim Zorgen Thuis opereert inmiddels op het snijvlak van sociale veerkracht, jongerenbeleid, economie, arbeidsmarkt,...

Samen Slim Zorgen Thuis: 12 maanden onderweg

Vorig jaar zijn we gestart met het project Samen Slim Zorgen Thuis. Hoe staan we ervoor? De nieuwe marktvraag, de veranderende zorg, en de snelle technologische vernieuwing stoppen niet. Sterker nog, ze versterken elkaar. Onze uitdaging is om in te blijven spelen op...