De verpleegkundepraktijklokalen van Summa Zorg gaan digitaal! In deze professioneel uitgeruste lokalen worden praktijksituaties zo goed mogelijk nagebootst. En dat betekent dat de krachtige leeromgeving die er nu al is wordt uitgebreid met tablets.

Vakkundige instructeurs (allemaal vrouwen met ervaring in het werkveld) laten door middel van demonstraties aan studenten Verzorgende IG en Mbo-Verpleegkunde alle verpleegtechnische handelingen zien. Daarna kunnen studenten in kleine groepjes en onder begeleiding deze handelingen zelf oefenen. Er wordt gewerkt volgens protocollen van Vilans.

Leren in de praktijk

Binnen Summa Zorg en Summa Maatschappij en Gezondheid kan een student rekenen op professioneel en actueel onderwijs dat aansluit bij de praktijk en nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt. Sinds kort staan er tablets aan het bed in de praktijklokalen. Hier kan de student zelf de benodigde protocollen opzoeken, verslaglegging invoeren in scorelijsten en digitale patiëntdossiers en achtergrondinformatie opzoeken. Zo oefenen ze in een moderne leeromgeving diverse situaties die ze straks in de praktijk ook tegen gaan komen.

Vol enthousiasme van start

De invoering van de tablets is geïnitieerd door Lieke Kaethoven. Zij volgt vanuit het Summa de opleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn en wil het vaardigheidsonderwijs moderniseren en de krachtige leeromgeving verder stimuleren. Haar voorstel is door studenten en instructeurs uitgeprobeerd en enthousiast ontvangen. De helpdesk Samen Slim Zorgen Thuis is een belangrijke voorziening binnen Summa Zorg die het toepassen en gebruiken van zorg- en technologiehulpmiddelen en materialen in de lessen ondersteunt. Zij hebben de aanschaf en inrichting van de tablets opgepakt.

HelpDesk

Lees meer over: Nieuws

Vier jaar Samen Slim Zorgen Thuis in beeld

Samen Slim Zorgen Thuis is een project van Summa Zorg dat werd uitgevoerd in de periode van juni 2016 tot juni 2020. Vier jaar en een hele hoop mooie samenwerkingen, nieuwe inzichten en bijzondere projecten verder maken we de balans op. Benieuwd naar een uitgebreid...

Ervaringen met online lesgeven bij het Summa College

De coronacrisis brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo ook in het onderwijs. Want hoe kun je nou goed lesgeven op afstand? Die vraag hebben de docenten van het Summa College zichzelf ook gevraagd. Dit zijn hun ervaringen! Hoewel het onderwijs op afstand...

DemenTalent in de school

DemenTalent wil mensen met dementie in hun kracht zetten door hun talent te benutten. Door hen in te zetten op vrijwilligerstaken die aansluiten bij hun talent houden ze verbinding met de maatschappij en voelen zij zich waardevol. Onze studenten in de Zorg- en...