Het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis stimuleert het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij Summa Zorg. Zo krijgen studenten de mogelijkheid om op school te werken met zorg en technologie. De hoogste tijd om bij te praten over alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd!

Samen met diverse partners begeleidt het practoraat praktijkgericht onderzoek om zo in te spelen op de gevolgen van de veranderende zorg en snelle technologische vernieuwing voor het onderwijs. Een goed voorbeeld hiervan is de Challenge: Digivaardig in de Zorg die begin oktober plaatsvond. Dit evenement zorgde voor de nodige input en bood studenten volop de gelegenheid hun onderzoekende houding verder te ontwikkelen. Maar hoe maak je de toegevoegde waarde van het practoraat nou inzichtelijk? De kwaliteitscommissie kwam langs voor een review.

Focus op kwaliteit

De kwaliteitscommissie is samengesteld door het bestuur van de landelijke Stichting Ieder mbo een Practoraat. Ze controleren periodiek de ontwikkeling van alle practoraten binnen de stichting. Zo kan een practoraat waar nodig haar doelstellingen of werkwijze bijsturen. Het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis is bezocht door twee leden van de kwaliteitscommissie. Zij voerde een review uit op vier kwaliteitsgebieden met focus op de beroepspraktijk, het onderwijs en de studenten. De commissie vindt het vooral belangrijk dat het practoraat innoverend te werk gaat, een hoge kwaliteit levert, strak georganiseerd is en goede resultaten behaalt.

Kwaliteitsgebieden Practoraten

Scherper en toepasbaarder

In de rapportage van de review benoemt de commissie het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis een practoraat in opbouw. Zo zien ze dat er volop wordt geëxperimenteerd en dat er ook veel ruimte is om met bedrijven samen te werken. Maar het practoraat zou wel meer aandacht mogen besteden aan het scherpstellen van het eigen profiel. De commissie vraagt bovendien om meer inzichtelijk te maken hoe het practoraat van de verworven inzichten kan leren. Een manier om dit te bereiken is door het eigen ontwikkelde model voor mbo-onderzoek vaker en beter toe te passen. Een mooie uitdaging waar we zeker mee aan de slag gaan!

Promotiefilm

De Stichting Ieder mbo een Practoraat kwam niet alleen langs voor een review, maar ook om een mooie portretfilm te maken. In deze film vertellen verschillende betrokkenen hoe zij tegen het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis aankijken en op welke manier zij de meerwaarde ervaren. Practoren, docenten, studenten en mensen uit het bedrijfsleven komen aan het woord. Het is een film om trots op te zijn!

 

Lees meer over: Het practoraat

De ICT & Health Openingsmanifestatie 2020

Op maandag 27 januari ging de e-healthweek 2020 van start met de jaarlijkse ICT & Health Openingsmanifestatie. Het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis van het Summa College was aanwezig om samen met medepractoraten een workshop te leiden over het gebruik van...