Onderwijsinstellingen en bedrijven weten elkaar steeds vaker én beter te vinden in publiek-private samenwerking (PPS). Zo verbeteren ze de aansluiting tussen het onderwijs, onderzoek en de arbeidsmarkt. Uit een impactmeting van Katapult blijkt dat het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs sinds 2016 met 63 procent is gestegen. Daar profiteren inmiddels zo’n 84.000 studenten van!

Katapult is een groeiend netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ze hebben als doelstelling om de samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid te verbeteren en zo jongeren met de juiste vaardigheden voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De impactmeting van Katapult laat zien waarom publiek-private samenwerkingen van onmiskenbare waarde zijn voor het onderwijs én het bedrijfsleven.

“Als je niet meedoet aan publiek-private samenwerking, dan mis je een grote ervaring en loop je een achterstand op in de ontwikkelingen die er zijn.” – Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland

Deelnemende bedrijven

De impactmeting is uitgevoerd onder 191 samenwerkingsverbanden, met een resultaat van 84.000 studenten, 5.000 docenten en 700 lectordeelnames. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties in het werkveld voornamelijk deelnemen aan de PPS omdat ze op zoek zijn naar goed gekwalificeerd toekomstig personeel. Daarnaast realiseren bedrijven zich dat beroepen fundamenteel aan het veranderen zijn. Ze zien onderwijs als een manier om hun vakgebied samen vorm te geven en voelen zich actief betrokken bij onderwijsinnovatie. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van de PPS. De publiek-private samenwerking zoals we die nu kennen is begin deze eeuw gestart. Waar het in het begin vooral gericht was op de scholing van beroepsgroepen, is dit de laatste jaren uitgebreid naar het initieel onderwijs en het verbinden van innovatie en scholing. Hier spelen ook maatschappelijke uitdagingen die vanuit de overheid worden geformuleerd een rol. Zo worden goede leeromgevingen met kennis over innovatie en het ontwikkelen van nieuwe technologieën steeds belangrijker.

“Leren omgaan met technologie is een kwestie van er op uit gaan. En het is zeker ook de taak van de onderwijsinstelling om het naar binnen te halen. Dat is broodnodig om ervoor te zorgen dat studenten tastbare ervaringen hebben met nieuwe technologieën.” – Ruben Horbach, expert en spreker op het gebied van innovatie en technologie

Mbo versus hbo

In publiek-private samenwerkingsinitiatieven doen zowel mbo-scholen als hbo-instellingen mee, hoewel ze andere redenen hebben om deel te nemen. Binnen het mbo zijn vooral een leven lang ontwikkelen, een goede aansluiting tussen onderwijs en praktijk en het verbeteren van het onderwijs belangrijk. Terwijl binnen het hbo de toegang tot praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe kennis zwaar wegen. Eén ding geldt voor het gehele onderwijs: PPS is een onmisbare nieuwe vorm van onderwijs. Generatie-expert en gespreksleider Talitha Muusse legt uit: “Voorbereidend onderwijs blijft een belangrijke basis voor je vormende jaren. Maar ik verwacht dat publiek-private initiatieven in de toekomst een sterke aanvullende rol van betekenis krijgen voor de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Er ontstaat veel meer samenwerking met het bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties en leeromgevingen waar je zelf aan kunt deelnemen.”

Samen Slim Zorgen Thuis

Alleen al in de provincie Noord-Brabant zijn 60 PPS’en te vinden, waaronder Samen Slim Zorgen Thuis. Volgens de impactmeting heeft de economische bedrijvigheid en het hoge aantal beroepsopleidingen in de regio hier veel invloed op. “In Brainport Eindhoven zie je steeds meer grotere samenwerkingsverbanden ontstaan. We hebben de oplossing om met de huidige veranderingen om te gaan nog niet gevonden, maar het antwoord begint vaak door elkaar op te zoeken”, vertelt Hans de Jong, president van Philips Nederland. De projectdoelstelling van Samen Slim Zorgen Thuis sluit hier perfect op aan: samen met partners in de Brainport-regio een toekomstgerichte opleiding opzetten en stagemogelijkheden bieden die duurzaam aansluiten bij de arbeidsmarkt voor dienstverleners in het zorgdomein. Zo spelen we in op de nieuwe marktvraag, de veranderende zorg en snelle technologische vernieuwing. Summa Zorg is mede aanjager van deze vernieuwingen en werkt hierbij samen met meer dan 50 regiopartners, waaronder Acknowledge, Fontys Hogescholen, GGzE, Mextal (VieDome), Oktober (voorheen RSZK) en Slimmer Leven 2020. Met het wijkleerbedrijf Lokaal+ spelen ze in op een toenemende behoefte van burgers en mantelzorgers aan producten en diensten die langer gezond, prettig en veilig thuis blijven wonen ondersteunen en stimuleren. Binnen het practoraat worden studenten en docenten gestimuleerd te experimenteren met technologische vernieuwingen en te ontdekken hoe je deze op een uitvoerbare manier in het onderwijs kunt integreren. Tot slot biedt de ICT-helpdesk de direct toegankelijke ondersteuning die nodig is om alle nieuwe hulpmiddelen en toepassingen écht te gebruiken.

“Ik heb leren samenwerken met mensen uit allerlei branches. Ook is het fijn om van technologische ontwikkelingen op de hoogte te zijn. In de praktijk leer je de details van het vak, niet in de schoolbanken.” – Eline van Erp, studente Verpleegkunde bij Summa Zorg

Lees meer over: Nieuws

Vier jaar Samen Slim Zorgen Thuis in beeld

Samen Slim Zorgen Thuis is een project van Summa Zorg dat werd uitgevoerd in de periode van juni 2016 tot juni 2020. Vier jaar en een hele hoop mooie samenwerkingen, nieuwe inzichten en bijzondere projecten verder maken we de balans op. Benieuwd naar een uitgebreid...

Ervaringen met online lesgeven bij het Summa College

De coronacrisis brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo ook in het onderwijs. Want hoe kun je nou goed lesgeven op afstand? Die vraag hebben de docenten van het Summa College zichzelf ook gevraagd. Dit zijn hun ervaringen! Hoewel het onderwijs op afstand...

DemenTalent in de school

DemenTalent wil mensen met dementie in hun kracht zetten door hun talent te benutten. Door hen in te zetten op vrijwilligerstaken die aansluiten bij hun talent houden ze verbinding met de maatschappij en voelen zij zich waardevol. Onze studenten in de Zorg- en...