Het project Samen Slim Zorgen Thuis heeft zojuist de tussenevaluatie na twee jaar afgerond. Twee zeer succesvolle jaren, zo blijkt ook uit de recent afgeronde impactstudie. We hebben prettig met elkaar samengewerkt, veel geleerd en zijn vooral trots op de vele bijzondere resultaten die we hebben neer kunnen zetten. Resultaten die onze verwachtingen hebben overtroffen, met dank aan alle betrokkenen. Wij maken ons op voor de komende twee jaar, waarin we de resultaten gaan borgen, verduurzamen en doorontwikkelen.

Het Summa College is trots op wat er nu al is bereikt en heeft ervoor gekozen de komende jaren extra inzet te blijven leveren op dit domein. Deze inzet wordt nog belangrijker vanwege de nieuwe uitdagingen die eraan komen in het kader van de Nationale Actieagenda. Dit heeft ertoe geleid dat we één onderwijsdirecteur geheel vrijstellen om als programmadirecteur aan de slag te gaan met de nieuwe uitdagingen. Hilde Meijs heeft met ingang van 1 september 2018 de werkzaamheden als projectleider van Pieter Schendstok (YOURMAN) overgenomen. Wij danken Pieter voor zijn initiërende rol, waardevolle inzet en de passie waarmee hij dit mooie project heeft geleid. Zijn daadkracht, creativiteit en talent tot aanjagen zijn van grote bijdrage geweest aan deze publiek-private samenwerking met vele krachtige en gevarieerde partners. Wij wensen Hilde en de deelprojectleiders Jolanda, Marc en Susan heel veel succes in de vervolgfase van Samen Slim Zorgen Thuis en andere projecten in het domein van zorg en welzijn.

Namens het College van Bestuur van Summa College,

Antoine Wintels en Petra van Lange

Lees meer over: Nieuws

Vier jaar Samen Slim Zorgen Thuis in beeld

Samen Slim Zorgen Thuis is een project van Summa Zorg dat werd uitgevoerd in de periode van juni 2016 tot juni 2020. Vier jaar en een hele hoop mooie samenwerkingen, nieuwe inzichten en bijzondere projecten verder maken we de balans op. Benieuwd naar een uitgebreid...

Ervaringen met online lesgeven bij het Summa College

De coronacrisis brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo ook in het onderwijs. Want hoe kun je nou goed lesgeven op afstand? Die vraag hebben de docenten van het Summa College zichzelf ook gevraagd. Dit zijn hun ervaringen! Hoewel het onderwijs op afstand...

DemenTalent in de school

DemenTalent wil mensen met dementie in hun kracht zetten door hun talent te benutten. Door hen in te zetten op vrijwilligerstaken die aansluiten bij hun talent houden ze verbinding met de maatschappij en voelen zij zich waardevol. Onze studenten in de Zorg- en...