Selecteer een pagina

Het innovatienetwerk Slimmer Leven 2020 zet zich in om met schaalbare (ICT-)innovaties zorgbehoevenden in hun dagelijks leven te ondersteunen. Hierin worden ze gesteund door verschillende partners. Ook Summa Zorg draagt haar steentje bij.

Wanneer het aantal chronisch zieken en kwetsbaren toeneemt en het aantal werkende mensen krimpt, is het tijd om naar nieuwe oplossingen te zoeken. Om langer en actiever te leven, gezond ouder te worden en langer maatschappelijk mee te kunnen draaien zijn schaalbare innovaties nodig. Hier zet het innovatienetwerk Slimmer Leven 2020 zich samen met haar partners volledig voor in.

“Ontwikkelingen als een stijging in de zorgkosten en langdurig ziekteverzuim drukken steeds zwaarder op de samenleving, zowel maatschappelijk als economisch. Oplossingen waarbij de eindgebruiker in zijn dagelijks leven wordt ondersteund zijn onmisbaar.” – Charel Klerkx, Communicatieadviseur Slimmer Leven 2020

Het belang van innoveren in de zorg

Slimmer Leven is opgericht in 2012 en heeft een groot netwerk met zo’n 60 aangesloten organisaties. Samen richten ze zich op toepassingen en thema’s rondom gezondheid en vitaliteit. De coöperatie vindt het belangrijk dat bewustwording rondom zorginnovaties (e-health) wordt gecreëerd in de regio. Ze streven er daarnaast naar dat innoveren in de zorg een constant agendapunt blijft bij lokale, regionale, landelijke en Europese overheden. Samen met haar partners initieert Slimmer Leven 2020 verschillende projecten op het gebied van (ICT)-innovaties in de zorg. Hiervoor slaan zorgorganisaties, bedrijven in de regio, burgers en overheden de handen ineen. Samen vormen ze een groot kennisnetwerk dat een belangrijke infrastructuur rondom e-health in de Brainport-regio Eindhoven mogelijk maakt.

Netwerkbijeenkomst Slimmer Leven Challenge 2020

Investeren in talent

Door de inzet van e-health-toepassingen kunnen hulpbehoevenden de regie over hun eigen gezondheid versterken. Hierbij is ook de unieke samenwerking tussen wo, hbo en (v)mbo heel belangrijk. Het bereidt studenten voor op nieuwe beroepen waarin vaardigheden rond zorg en het gebruik van technologische innovaties samenkomen. Slimmer Leven 2020 waarschuwt voor de zogenaamde dubbele vergrijzing. Dit houdt in dat er niet alleen steeds meer ouderen bijkomen, maar dat ook de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen. Hierdoor neemt de vergrijzing op twee manieren toe.

“Door ontgroening wordt de beroepsbevolking steeds kleiner. De Brainport-regio heeft er belang bij om het beschikbare talent zo goed mogelijk in te zetten. Dat geldt niet alleen voor technici, maar zeker ook voor zorgprofessionals.” – Charel Klerkx

Naast het huidige talent moet vooral ook gekeken worden naar het opleiden van nieuw talent. Dit is een belangrijk thema voor Slimmer Leven 2020 en haar partners. Summa Zorg is daarom bij de coöperatie aangesloten en werkt nauw samen met zowel de coöperatie als andere partners in het netwerk.Logo Slimmer Leven 2020 De organisaties werken regelmatig samen binnen projecten als Samen Slim Zorgen Thuis, Lokaal+, Ensafe en CrossCare. Summa biedt hierin een expertise als kennisinstelling, Slimmer Leven levert een netwerkfunctie in zorginnovatie. Een mooie match!

Lees meer over: Partners aan het woord

We verwelkomen onze nieuwe partner Vegro

Het is mooi om te zien dat zich steeds meer organisaties aansluiten bij Samen Slim Zorgen Thuis. We zijn dan ook heel trots om Vegro te verwelkomen als nieuwe partner. Als expertisecentrum voor zorghulpmiddelen sluiten ze perfect aan bij onze missie om met onderwijs...